Meteen naar de inhoud

FAQ

 • Hoe lang duurt een switch traject?
  Om echt aan de slag te kunnen gaan met je leervragen, is het van belang om even echt mee een andere werkvloer in te duiken. Daarom is de minimumduur van een Switching Talent traject 14 uur.
 • Moet je je Switching Talent traject aaneensluitend bij het bedrijf lopen?
  Dat hoeft niet. Je kan de 14 uur (of meer) in overleg met je switch-organisatie plannen. 5 maandagen na elkaar, 4 keer aaneensluitend een halve dag of gewoon 2 dagen na elkaar? Alles is mogelijk.
 • Wat kan je leren tijdens een Switch traject?
  Dat bepaal jij helemaal zelf. Alles wat jou vooruithelpt en waar je niet een hele cursus voor wil volgen, kan aanleiding zijn voor een Switch Traject. Tijdens een intakegesprek gaan we samen op zoek naar jouw specifieke leervragen. Het kan gaan over heel praktische dingen (hoe werk ik met een bepaald softwarepakket?) tot eerder procesgerichte methodieken (hoe organiseer ik een brainstorm?) of softskills (hoe zorg ik voor een warm onthaal van nieuwe medewerkers?)
 • Hoe weet ik bij welk bedrijf of organisatie ik best ga Switchen? 
  Misschien heb je zelf al een idee en is je aanleiding om te Switchen net gericht op het beter leren kennen van een bedrijf of een organisatie. Als dat niet het geval is, helpen wij je graag op weg. Tijdens een intakegesprek geef jij aan wat je precies wil leren, welke maximum afstand je wil afleggen en in welke periode je graag wil switchen. Wij gaan dan op zoek naar de plaats die tegemoet komt aan jouw vragen.
 • Moet ik zelf het bedrijf waar ik wil Switchen contacteren?
  Dat mag, maar het is zeker geen must. Op basis van jouw leervragen, contacteren wij met plezier het bedrijf. Daardoor kunnen we hen meteen ook verder inlichten over de precieze werking van een Switch Traject en wat er juridisch en administratief geregeld dient te worden om een switch mogelijk te maken.
 • Wie kan deelnemen aan Switching Talent?
  Ben je werknemer bij een bedrijf of een vzw in Vlaanderen? Dan kan je, mits toelating van je werkgever, een switch aanvragen. Jammer genoeg kunnen we in de huidige constructie van ons aanbod geen Switch Trajecten organiseren voor werknemers van onderwijs of overheden.
 • Hoe gaat het praktisch in zijn werk als ik zelf wil Switchen?
  Tijdens een intakegesprek finetunen we jouw leervragen. Daarmee gaan we op zoek naar het bedrijf of organisatie die het best antwoord kan bieden op je vragen. Met jouw goedkeuren, maken we de nodige afspraken met jouw werkgever én met het bedrijf of organisatie waar je gaat switchen. Een coach staat klaar om je te ontvangen op de afgesproken momenten en zorgt ervoor dat jij kan leren wat je had aangegeven. Na afloop zijn we uiteraard benieuwd naar je ervaringen en ronden we je traject af met een korte evaluatie.
 • Hoe betrek ik mijn werkgever als ik wil switchen?
  Uiteraard kan je zelf al aangeven dat je graag deelneemt aan een Switching Talent traject en aftoetsen of dit tot de mogelijkheden behoort. We helpen je daar graag een handje bij en nemen de tijd om je werkgever de voordelen, de praktische aanpak en de administratieve/juridische kant toe te lichten.
 • Hoe maak ik het aanbod bekend in mijn organisatie?
  Tijdens een kennismaking bekijken we samen op welke manier Switching Talent voor jouw medewerkers een meerwaarde kan zijn. Desgewenst organiseren we samen een infomoment voor werknemers, of zorgen we voor wervende flyers en affiches. Intakegesprekken voor geïnteresseerden kunnen we online of ter plaatse bij jou organiseren.
 • Hoe neem je Switching Talent mee op in je arbeidsplan?
  Switching Talent past perfect onder de noemer informeel leren. Het is een mooie aanvulling in je opleidingsaanbod voor werknemers. Geef aan voor welke doelgroep binnen je organisatie deze manier van leren het beste past en bepaal de opleidingsduur die je hiervoor wil aanhouden. De opleidingsduur voor Switching Talent is minimum 14 uur maar mag ook langer zijn.
 • Hoe ga je om met gevoelige informatie wanneer iemand meeloopt op je werkvloer?
  Op vraag van de uitsturende of ontvangende ondernemingen, kunnen we een clausule omtrent gevoelige informatie mee opnemen in de overeenkomst tussen switcher en organisatie. Zo maken we duidelijk dat het niet toegestaan is informatie omtrent werkzaamheden, het bedrijf en de in- en externe contacte te delen met derden. 
 • Wie betaalt de werknemer die in een ander bedrijf of organisatie aan de slag is?
  Het doel van Switching Talent is het aanleren van vaardigheden, niet het uitvoeren van prestaties onder gezag van de ontvangende werkgever. Is jouw werknemer elders aan de slag in een Switching Talent traject? Dan wordt het beschouwd als opleiding. De werknemer wordt dus gewoon doorbetaald en verzekerd alsof deze op de eigen werkvloer aan het werk is.
 • Wat bij een ongeval?
  De werkgever van de organisatie blijft verantwoordelijk voor de werknemer, ook als deze in een andere organisatie aan de slag is. De uitsturende organisatie zal, zo nodig, zijn arbeidsongevallenverzekering op de hoogte brengen en ervoor zorgen dat die arbeidsongevallenverzekeraar de eventuele arbeidsongevallen en arbeidswegongevallen dekt.
 • Aansprakelijkheid voor schade
  Moest er door toedoen van de Switcher schade bij derden of de gebruiker worden toegebracht in het bedrijf of de organisatie waar deze het traject loopt, zal de uitsturende organisatie er via zijn aansprakelijkheidsverzekeraar voor zorgen dat deze de schade dekt.
 • Waarom is Switching Talent voor u belangrijk als werkgever?
  Alle medewerkers willen en kunnen groeien: iedereen wil/kan bijleren om zo de kansen en inzetbaarheid te verhogen op de arbeidsmarkt. Iedereen leert graag op zijn/haar manier. Voor mensen die graag al doende leren, leren in/uit de praktijk is SWITCHING TALENT de ideale innovatieve oplossing met een hoger leerrendement dan een klassieke opleiding (die vaak tot geen enkele verandering of verbetering leiden en geld kosten). 

  Bijleren en competenties versterken is voor iedereen goed want
  – Bijleren geeft mensen een nieuwe adem
  – Een nieuwe omgeving prikkelt
  – Het zet mensen in hun kracht
  – Het verhoogt de motivatie van medewerkers
  – Doet bij terugkeer na de uitwisseling ook een nieuwe wind waaien op de eigen werkvloer 

  Door al doende te leren, ligt het leerrendement ook veel hoger
  . Het geleerde blijft verankerd, veel meer dan bij de klassieke opleidingen waarbij vaak niets of nauwelijks iets blijft hangen. “Ik heb nog nooit zoveel bijgeleerd op twee dagen tijd”, zei één van de eerste switchers nadat ze in een andere onderneming ging bijleren over nieuwe HR-tools.

  Switching Talent is ook nuttig voor een aantal specifieke zaken zoals:
  Duurzaamheid: mensen duurzaam aan het werk houden (bijv. in CSR-reporting)
  – Vanuit nakende herstructurering: (Geeft medewerkers de kans om van verschillende werkcontexten te proeven)
  – Medewerkers die het even niet meer zien (zitten) de kans geven om zuurstof elders op te doen medewerkerstevredenheid), …
  – Werkgevers kunnen hun medewerkers motiveren door hen te laten bijleren: hierdoor stijgt de medewerkerstevredenheid Sommige medewerkers leren beter op de werkvloer op een informele manier, en het geleerde is meer verankerd. Inspelen op verschillende behoeften van mensen om bij te leren en hen motiveren van mensen door hen te laten bijleren. Om mensen gemotiveerd te houden, mensen de kans geven om regelmatig hun competenties aan te scherpen, bijscholen,…
  – Daarnaast is er de meerwaarde van het tweerichtingsverkeer voor coaches en de ontvangende onderneming: de voldoening die gehaald wordt uit andere mensen iets bij te brengen. Ook het gegeven van ‘sharing talent’ is hot: ‘wij zijn hierin goed en delen dit graag’ 

  Op basis van de arbeidsdeal moeten medewerkers verplicht 4 dagen in 2023 (5 vanaf 2024) opleiding volgen. Ondernemingen zijn verplicht om die dagen opleiding mogelijk te maken. Door elders praktijkgerichte ervaring gaan op te doen, is Switching Talent hiertoe een ideale oplossing.

  Switching Talent biedt een kostenefficiënte oplossing, -goedkoper dan traditionele opleidingen-, om op korte termijn praktijkgerichte ervaring op te doen. Opleidingen zijn niet altijd goedkoop, en zo kunnen werkgevers toch tegemoetkomen aan de behoefte van hun medewerkers die graag in de praktijk bijleren. Probeer Switching Talent nu nog kosteloos uit tot eind 2023!

  Switching Talent in de kijker zetten is positief voor je bedrijfsimago als een open organisatie die vertrouwen heeft in haar medewerkers, gekend wil zijn als een lerende organisatie en ook wil bijdragen aan een lerende samenleving door kennis te delen met anderen

  Tot slot is Switching Talent een mooie manier om netwerken en samenwerkingen te verbeteren en te versterken. Je leert elkaar beter kennen. Je kan de werking van de ander beter begrijpen en zien waar organisaties iets voor elkaar kunnen betekenen.