Meteen naar de inhoud

Switching Talent,
Leren door te beleven

Switching Talent?

Switching Talent biedt individuele werknemers de kans om gedurende korte tijd ongeacht statuut / leeftijd / functie / … mee te lopen in een andere, nieuwe, prikkelende werkomgeving. 

Samen met de werknemer verfijnen we leervragen en gaan we op zoek naar de juiste match en omgeving om eraan tegemoet te komen. Zo kunnen vanuit specifieke leerbehoeften en onder begeleiding talenten en competenties in de praktijk versterkt worden.

Als werknemer word je voortdurend uitgedaagd je verder te professionaliseren, levenslang te blijven leren. Door in te zetten op competenties en talenten van mensen kunnen we als samenleving excelleren. Nochtans zijn de schoolbanken niet in alle gevallen de beste leerplek. Je blijft er soms hangen in theoretische kennis en artificiële oefeningen. 

Er is nood aan innovatieve en krachtige leeromgevingen die tegemoet komen aan specifieke leerbehoeften. Omgevingen waar mensen de kans krijgen hun blik te verruimen, hun expertise te delen en nieuwe inzichten te verwerven. Leren op deze ervaringsgerichte manier garandeert een optimaal leereffect én vergroot motivatie en betrokkenheid.

Al doende leren

Je leert vanuit concrete en reële situaties. Ervaren en beleven staat centraal.

Leren in twee richtingen

Je leert in duo, wisselt ervaringen en expertise uit. Je komt beide sterker uit het traject.

Motivatieverhogend

Tegemoet kunnen komen aan specifieke leernoden verhoogt betrokkenheid en motivatie.

Innovatieve aanpak

Je creëert een innovatieve leercultuur over organisatiegrenzen heen. 

Maximaal leereffect

Ervaringsgericht leren creëert een duurzaam en impactvol leereffect.  

Netwerkbevorderend

Bedrijven en organisaties leren elkaar beter  kennen. Als individu leer je professionals kennen in je eigen werkdomein 

Laat je inspireren door je concullega’s bij Acerta.

Pedagogisch coaches verbreden hun blik bij VBJK/VCOK.

Blenders collega verkent de werking van zusterorganisatie WEB vzw.

Kris loopt mee in het inloopcentrum om de eigen dienstverlening ter plaatse een boost te geven.

>> Meer getuigenissen bekijken?

Klaar voor de Switch?

Dit project is mede mogelijk gemaakt door